شرکت مهندسین مشاور کربن آذین

شماره ثبت:42068

پیشرو در طراحی و تولید پارچه های حرارتی ایران

cheap Clomiphene tablets معرفی

مهندسین مشاور کربن آذین سهند مجموعهای پیشرو در ارائه راه حلهای متنوع، پیشرفته و با کیفیت در حوزه سیستمهای تبدیل و ذخیره انرژی در ایران است. راهکارهای ارائهشده در کربن آذین نتیجه سالها تجربه و تحقیق در دانشگاههای معتبر داخل )دانشگاه شیراز( و بینالمللی )دانشگاههای تورونتو و واترلو کانادا( میباشد.

در بهار  ،١٣٩٦مهندسین مشاور کربن آذین فعالیت رسمی خود را در پارک علم و فناوری استان فارس آغاز کرد و به عنوان اولین قدم، طراحی، ساخت و تولید انبوه پدهای حرارتی انعطافپذیر مبتنی بر الیاف کربن و سیمهای حرارتی را در دستور کار خود قرار داد.

like it طراحی و ساخت

طراحی اولیه هر یک از پد های حرارتی کربن آذین، بسته به نوع کاربرد و مقدار گرمای مورد نیاز با در نظر گرفتن حوه توزیع گرما و محل اتصالات، با استفاده  از نرم افزار تخصصی SolidWorksصورت می گیرد. تولید گرما در پد ها با عبور جریان مستقیم از الیاف کربن ) Torayژاپن( و سیم های حرارتی نیکل-کروم ) Kanthalسوئد( انجام می شود. الگوی سیم های حرارتی، به وسیله ی چرخ خیاطی صنعتی CNCبر روی پارچه های مناسب منتقل و برش های مورد نیاز بر روی پارچه ها، نمد و عایق حرارتی، با استفاده از لیزر با دقت بسیار زیاد صورت می گیرد. هر یک از پد های کربن آذین قبل از بسته بندی نهایی، از نظر الکتریکی و ایمنی مورد آزمایش قرار گرفته و عملکرد حرارتی آن ها با استفاده از دوربین حرارتی، مورد ارزیابی نهایی قرار می گیرد

page جامعه هدف

  • عموم مردم به عنوان گرم کننده عضلانی و جایگزین مناسبی برای کیسه آب گرم
  • فیزیوتراپیستها، ارتوپدها و ماساژورها برای درمان و به عنوان شل کننده عضلانی
  • خودروسازان برای تولید گرمکن صندلی
  • به عنوان گرمکن حرارتی انعطاف پذیر در آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی 
  • به عنوان لایه گرمکن پرتابل برای استفاده در لباسهای کوهنوردی، امداد و نجات و نظامی در فصل سرما