خدمات کربن آذین

با توجه به سال‌ها تجربه تحقیقات کاربردی در حوزه مهندسی سیستم‌های حرارتی و سیالات، مهندسین مشاور کربن آذین آمادگی خود را برای انجام مشاوره، طراحی، ساخت و راه اندازی پروژه های زیر اعلام می‌دارد:

طراحی، ساخت و تحلیل سیستم‌های گرمایشی تخصصی مرتبط با پارچه‌های حرارتی

طراحی، ساخت و تحلیل سیستم‌های گرمایشی مرتبط با تجهیزات الکترونیکی

طراحی، ساخت و تحلیل سیستم‌های سرمایشی مرتبط با پارچه های سرمایشی

طراحی، ساخت و تحلیل سیستم‌های سرمایشی مربوط به ماینرهای ارزهای دیجیتال